Taal & Cultuur

Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.

- J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire

 

Ideaal en werkelijkheid 

Voor deze uitspraak zijn in het grensgebied tal van voorbeelden te vinden. Denk aan uitwisselingen tussen verenigingen, gezamenlijke culturele en sportevenementen. Maar ook grensoverschrijdende samenwerking tussen politie en hulpdiensten, én niet te vergeten handelsbetrekkingen. Tegelijk blijkt de realiteit in grensregio's van tijd tot tijd behoorlijk weerbarstig. Dan kun je van nog zo goede wil zijn, maar doet de grens zich gelden in taal- en cultuurverschillen en verschilen in wet- en regelgeving.

 

Succesfactoren

Om grensoverschrijdende samenwerking tot een succes te kunnen maken, is het van belang de regels en conventies te kennen die bepalend zijn voor de werkwijze van de partner(s). Want ook hier geldt: Der Ton macht die Musik - het is de toon die de muziek maakt. En taal is daarbij letterlijk en figuurlijk een belangrijk instrument. Het belang van een goede taalbeheersing en zorgvuldig taalgebruik wordt nogal eens onderschat. Maar je moet elkaar verstaan - in denken en doen - wil je tot elkaar kunnen komen.  

 

Compact maatwerkprogramma

Het gaat erom verschillen te onderkennen en te respecteren, maar niet te laten regeren. Op basis van mijn persoonlijke achtergrond, kennis en ervaring help ik u graag om barrières in de grensoverschrijdende samenwerking te slechten. In woord en in schrift. In denken en in doen. Uw eigen leerwensen en -doelen zijn daarbij leidend.

Wanneer u behoefte hebt aan aanvullende informatie of als u zelf een voorstel hebt, neemt u dan gerust contact met mij op. In een vrijblijvend eerste gesprek kijk ik graag samen met u of we de basis kunnen leggen voor een programma dat aansluit bij uw vraag en behoefte. 

 

 Wortgewandt