Vertalen

Vertalingen Duits - Nederlands / Nederlands - Duits

De kwaliteit van de samenwerking tussen vertaler en opdrachtgever vindt zijn weerslag in de vertaalde tekst. Een goede vertaler signaleert valkuilen die voor een ongeschoolde blik logischerwijs veelal verborgen blijven. Daarbij gaat het zowel om taalkundige als ook om cultuurgebonden aspecten. Naast een perfecte taalbeheersing spelen inlevingsvermogen en creativiteit in het vertaalproces een belangrijke rol. Vertalen is vakwerk, en daarvoor bent u bij Wortgewandt aan het juiste adres.


Vakgebieden

  • overheid (diverse beleidsterreinen)
  • onderwijs en sociale wetenschappen
  • bedrijfsleven

Veruit het grootste deel van de opdrachten van Wortgewandt komt via mond-op-mond reclame van tevreden opdrachtgevers tot stand. Mocht u daarnaast behoefte hebben aan specifieke referenties, dan kan ik u deze na overleg met de betreffende opdrachtgevers doen toekomen.


Overig tekstwerk: interviews, copy writing, redactie en correctie

Een slecht geschreven en/of vertaalde tekst doet ontegenzeggelijk afbreuk aan de kansen op succes voor een in aanzet veelbelovend voorstel, project of product. Naast de kwaliteit van de inhoud is de verpakking van de boodschap sterk bepalend in het overtuigingsproces. Het gaat erom teksten stilistisch en inhoudelijk zo vorm te geven dat ze alle noodzakelijke gegevens bevatten, duidelijk en prettig leesbaar zijn en ze native speakers ongedwongen en natuurlijk in de oren klinken.

Wortgewandt levert tekstwerk op maat en redigeert en corrigeert uw Nederlandse en Duitse teksten in nauw overleg met u op spelling, grammatica, stijl en structuur.

 Wortgewandt