Werkwijze

Een offerte van Wortgewandt wordt na inzage van de gehele te vertalen tekst opgesteld – elke offerte is maatwerk. Het spreekt vanzelf dat al uw teksten strikt vertrouwelijk behandeld worden. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging wordt de vertaling c.q. de te redigeren tekst conform afspraak uitgewerkt en geleverd. Voor alles geldt dat elke inhoudelijke of stilistische aanpassing vooraf aan u als opdrachtgever wordt voorgelegd. Gezamenlijk wordt de optimale oplossing bepaald. Voordat u de definitieve vertaling/geredigeerde tekst retour ontvangt, volgt in de regel op de interne correctie een tweede correctieronde door een eveneens gediplomeerd vertaler.

Als opdrachtgever verwacht u optimale kwaliteit en bij Wortgewandt kunt u daarop vertrouwen.

Op alle met Wortgewandt gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing. Deze zijn in mei 2001 onder het depotnummer 405 16076 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam gedeponeerd. De algemene voorwaarden kunt u hier nalezen. Tevens worden zij op verzoek kosteloos aan u toegezonden.

 

Voor informatie en offertes kunt u contact met mij opnemen via:
 
Tel.: 06 - 22 52 61 16 
Mail: info@wortgewandt.nl  
 Wortgewandt